Advocatia logo

Personjuss

 


Flere av våre advokater har lang erfaring i å bistå privatpersoner i rådgivning og prosedyre for domstolene. Dette gjelder både i saker mot det offentlige, og i tvister mellom private.

Arv og skifte, herunder testament og fremtidsfullmakt, strafferett, ektefelleskifte og foreldretvister, kjøp og salg av fast eiendom, arbeidsrett, husleie, forbrukertvister, barnevernsaker, plan- og byggesaker, erstatningsrett og forsikringsrett, pasientskader, personvern og psykisk helsevern er sentrale rettsområder.

Våre advokater har prosedert et stort antall saker innenfor samtlige av de ovennevnte rettsområder.

KontaktpersonJesper Holte
Advokater i personjuridisk avdeling: Wilhelm Hopen, Espen Enger Halvorsen, Ingrid Svarstad Nørstebø


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.