Advocatia logo

Fast eiendom

 


Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Moderne landbruksdrift har forgreninger inn i forretningsjussen hvor våre tingsrettsadvokater trekker veksler også på Thallaugs forretningsjuridiske kompetanse. Vi bistår i alle sakstyper knyttet til fast eiendom eller landbruk, som for eksempel: Tomteutvikling og grunneiersamarbeid, arealplanlegging og byggesaksbehandling, seksjonering, deling og konsesjoner, jordskifte, odel, eiendomsmegling og oppgjør, tomtefeste, forpaktning, generasjonsskifter i landbruket, dyrevelferd, landbrukshold, støtteordninger, allmenninger og samvirkeforetak, entreprise og bustadoppføring, energi og vassdrag.

Gjennom betydelige oppdrag for OL 94, tung tilstedeværelse ved en rekke alpindestinasjoner og solid lokalkunnskap, har vi utviklet en særlig kompetanse på eiendomsutvikling og grunneiersamarbeid.

Gjennom mangeårig samarbeid med Norges Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tomtefesterforbundet etc. har vi utviklet en nærhet til landbruksjussen og tingsrettslige forhold. Et betydelig antall tingsrettslige spørsmål er gjennom tidene blitt avklart i Høyesterett i saker hvor våre advokater har hatt prosessoppdrag.

Når det gjelder eiendomsmegling, har vi både oppgjørsmedhjelper og medhjelper blant våre funksjonærer. Dette setter oss i stand til å drive eiendomsmegling og oppgjør til svært konkurransedyktige priser.
 
Kontaktperson: Oddvar Møllerløkken
Advokater i avdeling for fast eiendom: Eivind BjøraltBergsvein TræthaugJo Are Aa. Brænden,  Lars O. Veen, Espen Enger Halvorsen, Ingrid Svarstad Nørstebø


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.