Advocatia logo

Om oss

Juridisk bistand siden 1919

Om oss

Advokatfirmaet Thallaug ANS er et av de største advokatfirmaene på Innlandet. Thallaug ble etablert i 1919 og består i dag av 21 medarbeidere. Fire av våre advokater har møterett for Høyesterett. Vi har også fem deltidsansatte juss-studenter som bemanner vår resepsjon.  

I tillegg til vårt hovedkontor på Lillehammer har vi filialer på Gjøvik og i Brumunddal.

Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff og prosedyre.

Vi bistår næringsliv, enkeltpersoner og offentlig sektor.

Vår visjon er at vi skal skape verdier i Innlandet.

Våre grunnverdier er:

  • Kvalitet; våre tjenester skal preges av høy kvalitet i alle ledd
  • Integritet; våre tjenester skal baseres på selvstendige og uavhengige vurderinger og valg
  • Respekt; vi skal vise respekt og romslighet for hverandre, klienter, motparter og andre

Vi er medlem av det landsdekkende advokatsamarbeidet Advocatia som består av åtte selvstendige, større advokatfirma fordelt over hele Norge. Gjennom Advocatia har vi og våre klienter tilgang til den samlede kompetansen til mer enn 200 advokater. 


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.