Advocatia logo

Lars Otterholt VeenFast eiendom

Utdannelse

2014:  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2010: Bachelor i jus, Høgskolen i Lillehammer
2007: Årsstudium jus, Høgskolen i Lillehammer

Erfaring

Lars er tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom. Han har vært ansatt i firmaet siden 2015. I perioden 2018 til og med 2022 har han hatt permisjon og jobbet som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett. Lars yter bistand til selskaper og privatpersoner, og har særlig kompetanse innen kontraktsrett og eiendom.


2023-d.d.: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2022-2023: Konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett
2018-2022: Dommerfullmektig i Gjøvik tingrett/Vestre Innlandet tingrett, rettssted Gjøvik
2017-2018: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015-2017: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015-2018: Studentrepresentant og senor i Oppgaveutvalget for Høgskolen i Lillehammer
2011-2012: Trainee hos Personskadeadvokat1 og trainee hos Advokatfirmaet Thallaug ANS
T: 61 27 99 50

M: 416 07 706


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.