Advocatia logo

Lars Otterholt VeenFast eiendom

Utdannelse

2014:  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

2017-d.d.: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015-2017: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2013-2014: Høgskolen i Lillehammer: Studentrepresentant i oppgaveutvalget ved bachelorstudiet i juss
2012: Trainee hos Personskadeadvokat1 og Advokatfirmaet Thallaug ANST: 61 27 99 50

M: 416 07 706


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.