Advocatia logo

Aslak Årsvoll UndheimFast eiendom

Utdannelse

2020-2022: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Valgemner: Plan- og bygningsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.

Masteroppgave innen plan- og bygningsrett:
«Rekkefølgekrav i reguleringsplan – hvor langt kan kommunen gå?»

2017-2020: Bachelor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen i Innlandet

Leder av Jussforeningen

Erfaring

2022-d.d.: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thallaug ANS

2022: Mastergradstipendiat, Advokatfirmaet Thallaug ANS

2020: Trainee, Advokatfirmaet Thallaug ANS


Aslak Årsvoll Undheim er tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom og innehar særlig kompetanse inne plan- og bygningsrett, obligasjonsrett og tingsrett. Hans klienter er både offentlige og private, og er ofte større eiendomsbesittere.

Undheim arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning og fører jevnlig saker for både de alminnelige domstoler og for jordskifteretten.

Undheim har på kort tid bistått i flere tingsrettssaker, og har særlig interesse og kompetanse på rettighetsspørsmål.  Herunder har han utredet ulike eiendommers rettslige stilling hva gjelder både leie, servitutter, heftelser og fysiske grenser, samt bistår jevnlig private parter i både forbruker og alminnelige entreprisesaker. Undheim har særlig kompetanse hva gjelder eiendommers status inn i plan og reguleringsmessige forhold.T: 61 27 99 50

M: 414 75 029


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.