Advocatia logo

Kristian Berg TomrenForretningsjuss

Utdannelse

2000-2005: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

Kristian Berg Tomren er partner i firmaets avdeling for forretningsjuss. Tomren yter forretningsjuridisk rådgivning til selskaper, eiere, styrer, ledere og kreditorer innenfor et bredt spekter av bransjer og rettsområder.

Tomren arbeider blant annet med etablering og strukturering av virksomheter, aksjonærforhold, kjøp og salg av aksjer, selskaper, virksomheter og eiendeler, finansiering, samarbeidsprosjekter, fisjon/fusjon, selskapsrettslig rådgivning, samt virksomhetsrelaterte kontrakter og forhandlinger, herunder relatert til kjøp/salg av varer og tjenester, leieforhold og ansatte.

Tomren har særlig erfaring med transaksjoner relatert til næringseiendom/eiendomsselskaper og finansiering, samt kontraktutarbeidelse og kontraktsforhandlinger (nasjonalt og internasjonalt – på norsk og engelsk). Han var oppnevnt av Finansdepartementet som nestleder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker fra 2014 til 2017.


2017-d.d: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2012-2017: Ansatt advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2012: Seniorrådgiver, Finansdepartementet (Finansmarkedsavdelingen) 
2006-2012: Advokatfullmektig, advokat og non-equity partner i Advokatfirmaet Selmer DA 

Andre verv/engasjementer: Sensor, Høgskolen i Innlandet (2013-d.d.) og merknadsforfatter, Lovdata (2010-d.d.)T: 61 27 99 50

M: 481 05 125


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.