Advocatia logo

Tore ThallaugForretningsjuss

Utdannelse

1998: Juridisk embetseksamen UiO

1994-1995: UiO, Juss-Buss

Erfaring

Tore Thallaug er en del av vår forretningsjuridiske avdeling.

Han er juridisk rådgiver innen bank/finans, for grunneiere, aksjonærer, styrer og daglige ledere samt en rekke selskaper og samvirkeforetak av varierende størrelse. Han bistår klienter med forretningsjuridiske råd og veiledning, gjennom forhandlinger, med dokumentutforming samt i domstolprosesser.

Klientens behov og situasjon kan typisk være i forbindelse med oppstart av virksomhet, valg av organisasjonsform, egenkapitalfinansiering, aksjonæravtaler, arbeidsrettslige forhold, omorganisering, fisjoner, omdanning, oppkjøp og fusjoner, insolvens, oppfyllelse av GDPR samt kontraktsforhandlinger og avtaleutforming.

Som følge av mange års arbeid med forretningsjus overfor næringslivet flere steder i landet, har han opparbeidet solid kunnskap og erfaring fra et bredt spekter av næringer og forretningsmodeller. Han er derfor også valgt inn i en rekke styrer.

I tillegg er han en mye brukt foredragsholder for private og offentlige virksomheter. Særlig foredrar han om hvordan virksomheter skal oppfylle GDPR og personvernlovningens krav, om virksomheters valg av forskjellige samarbeidsformer og organisering samt erstatningsansvar for eiere av idrettsanlegg.


2019-d.d.: Medlem i Norges Idrettsforbunds lovutvalg
2016-d.d.: Leder Disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser

2013-2016: Medlem Disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser

2007-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS 

2005-2007: Ansvarlig advokat i Simonsen Advokatfirma DA i Oslo 

2004-2005: Fast advokat i Simonsen Føyen Advokatfirma DA           

2001-2003:Advokatfullmektig i Simonsen Føyen Advokatfirma DA 

1999-2001: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Øverbø Standahl & Co DA i MoldeT: 61 27 99 50

M: 996 96 998


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.