Advocatia logo

Øystein SkurdalForretningsjuss

Utdanning

2009: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

Øystein er tilknyttet firmaets avdeling for forretningsjus og fast eiendom. Han har erfaring fra offentlig forvaltning og domstolene, og har arbeidet som advokat siden 2015. Øystein yter bistand til selskaper og privatpersoner, og har særlig kompetanse innen kontraktsrett, eiendom og entreprise. Han jobber også med strafferett, konkurs- og tvangsfullbyrdelse. Øystein har bred prosedyreerfaring, og har ført en rekke saker for både de ordinære domstolene og for jordskifterettene.


 

2022-d.d.: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS

2020-2022: Advokat og partner i Advokatfirmaet Alver AS

2016-2020: Advokat i Advokatfirmaet Alver AS

2015-2016: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Alver AS

2013-2015: Dommerfullmektig i Nord-Gudbrandsdal tingrett

2011-2013: Rådgiver i Klima og Miljødepartementet

2009-2011: Førstekonsulent i Statens sivilrettsforvaltningT: 61 27 99 50

M: 924 22 821


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.