Advocatia logo

Kjetil SchonhowdForretningsjuss

Utdanning

1993: Juridisk embetseksamen

Erfaring

Kjetil Schonhowd har en variert juridisk praksis med hovedvekt på forretningsjuss og insolvensrelaterte spørsmål. Hans arbeidsområder er særlig konkurs- og insolvensbehandling, kontraktsrett, selskapsrett, offentlig dødsbobehandling og styrearbeid. Han har faste bostyreroppdrag fra Vestre Innlandet tingrett og Østre Innlandet tingrett.

Kjetil har avholdt diverse kurs m.v. for skatteetaten m.fl. Han har også tidligere hatt engasjement som høyskolesensor i forretningsjuridiske fag, både ved Høyskolen i Buskerud og Høgskolen i Lillehammer.

Kjetil Schonhowd har og har hatt flere styreverv i selskaper og foreninger.


1994-1995: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Barfod MNA, Langesund, Telemark
1995-2000: Advokatfullmektig/advokat, juniorpartner, Advokatfirmaet Flod & Co. ANS, Oslo
1997-1998: Dommerfullmektig Hedmarken sorenskriverembete, Hamar
2000-2001: Advokat, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
2001-2016: Partner, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
2016-d.d.: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS


Litteratur

2001: Kjetil Schonhowd, "Konkurskarantene - vilkår og virkning", Juristforbundets Forlag

 T: 61 27 99 50

M: 928 26 509


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.