Advocatia logo

Kjetil SchonhowdForretningsjuss

Utdanning

1993: Juridisk embetseksamen

Erfaring

Kjetil Schonhowd har en variert juridisk praksis med hovedvekt på forretningsjuss og insolvensrelaterte spørsmål. Hans arbeidsområder er særlig konkurs- og insolvensbehandling, kontraktsrett, selskapsrett, offentlig dødsbobehandling og styrearbeid. Han har faste bostyreroppdrag fra Sør-Gudbrandsdal og Hedmarken tingrett, og sporadiske oppdrag fra ytterligere to tingretter.

Kjetil har avholdt diverse kurs m.v. for skatteetaten m.fl. Han har også tidligere hatt engasjement som høyskolesensor i forretningsjuridiske fag, både ved Høyskolen i Buskerud og Høgskolen i Lillehammer.

Kjetil Schonhowd har og har hatt flere styreverv i selskaper og foreninger.


1994-1995: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Barfod MNA, Langesund, Telemark
1995-2000: Advokatfullmektig/advokat, juniorpartner, Advokatfirmaet Flod & Co. ANS, Oslo
1997-1998: Dommerfullmektig Hedmarken sorenskriverembete, Hamar
2000-2001: Advokat, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
2001-2016: Partner, Advokatfirmaet Alver og Ringerud & Co. ANS/Advokatfirmaet Alver AS, Lillehammer
2016-d.d.: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS


Litteratur

2001: Kjetil Schonhowd, "Konkurskarantene - vilkår og virkning", Juristforbundets Forlag

 T: 61 27 99 50

M: 928 26 509


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.