Advocatia logo

Ingrid SandbergForretningsjuss

Utdannelse

2004-2009:Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

Ingrid Sandberg er tilknyttet firmaets avdeling for forretningsjus. Hun har særlig kompetanse innen entrepriserett og arbeidsrett, samt rettsprosesser for de alminnelige domstoler.  


2020-d.d.: Advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2019-2020: Advokat, NHOs advokattjenester
2015-2019: Dommerfullmektig, Oslo tingrett 
2012-2015: Fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2010-2012: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
2007-2008: Saksbehandler og allmøteleder, Jussformidlingen i BergenT: 61 27 99 50

M: 416 36 100


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.