Advocatia logo

Aslak RundeForretningsjuss

Utdanning

1995:  Juridisk embetseksamen

Erfaring

Aslak Runde arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning for privat næringsliv og offentlige klienter. Han bistår blant annet flere norske museer, mediebedrifter, entreprenører, kommuner og offentlige foretak. Aslak er en allrounder som de senere år har arbeidet særlig med immaterialrett, offentlige anskaffelser, entreprise, arbeidsrett og utdanningsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring og har blant annet prosedert flere store immaterialretts-, entreprise- og erstatningssaker, også for Høyesterett. Aslak har dessuten erfaring som voldgiftsdommer og mekler og har publisert flere artikler i juridiske tidsskrifter.


2021: Møterett for Høyesterett
2012-d.d.: Daglig leder i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006-2010: Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg
2002-2005: Ansatt advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
1999-2001: Advokat og partner med egen praksis
1999-2001: Undervisning i juridiske fag ved Høgskulen i Volda
1997-1999: Dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete
1996-2008: Juridisk fakultet UiO: Sensor ved juridisk embetseksamen
1996-1997: Lovavdelingen i Justisdepartementet - førstekonsulent
1994-1996: Juridisk fakultet UiO: Kurs og forelesninger i ulike juridiske fag
1994: Juridisk fakultet UiO: Vitenskapelig assistent T: 61 27 99 50

M: 907 50 699


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.