Advocatia logo

Oddvar Myhren MøllerløkkenFast eiendom

Utdannelse

1998-2004: Cand.Jur., Universitetet i Bergen
2002: Master of Laws (LLM), Queensland University of Technology, Australia

Erfaring

Oddvar Myhren Møllerløkken er tilknyttet firmaets avdeling for fast eiendom. I tillegg til å yte alminnelig juridisk bistand, arbeider han særlig med ulike problemstillinger innenfor fast eiendom samt rettslige prosesser. Han bistår også i forbindelse med transaksjoner, og har ledet gjennomføringen av en rekke større eiendomstransaksjoner. Herunder har han særskilt erfaring med låneavtaler, panterett og tvangsfullbyrdelse, både nasjonalt og internasjonalt.  

Møllerløkken har bakgrunn som advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og GIEK (garantiinstituttet for eksportkreditt). Han var leder av bank – og finansavdelingen i Steenstrup Stordrange. Han har lang erfaring med kontraktsutarbeidelse og bistand i kontraktsforhandlinger (på norsk og engelsk).

Møllerløkken har betydelig prosedyreerfaring og har ført en rekke saker for domstolene innenfor rettsområder som fast eiendom, finansrett, transportrett og odel. Han har videre ført en rekke saker for jordskifteretten.


2019-d.d.: Partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015-2018: Ansatt advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2015-2018: Leder, Advokatforeningen Oppland krets
2014-2015: Advokat, GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) 
2010-2013: Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2006-2010: Ansatt ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2005-2006: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA T: 61 27 99 50

M: 969 17 374


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.