Advocatia logo

Jesper HolteForretningsjuss

Utdannelse

1982:  Juridisk embetseksamen UiO

Erfaring

Jesper Holte har særlig arbeidet med selskapsrettslige, skatterettslige og generelt forretningsjuridiske problemstillinger, herunder fast eiendoms rettsforhold, konkurranserett, offentlig anskaffelse, plan- og bygningslovgivningen, kjøp og salg av store og små virksomheter, fisjoner og fusjoner, aksjonæravtaler, oppstart og avvikling av selskaper mv. 

Jesper Holte har en rekke styreverv og driver generell rådgivning overfor store og små bedrifter og institusjoner. Han har en omfattende prosedyreerfaring for både privatpersoner, selskaper og offentlige institusjoner.

Jesper Holte har møterett for Høyesterett.

Jesper Holte arbeider også med familie, arv og skifte og benyttes av tingretten som bostyrer under offentlig skiftebehandling.


1989-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
1988-1989: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
1985-1988: Førstekonsulent i skatteavdelingen på Fylkesskattekontoret 
1983-1985: Dommerfullmektig ved Romsdal sorenskriverembete 
1980-1983: Saksbehandler - først som student, så som jurist - i Justisdepartementets sivilavdelingT: 61 27 99 50

M: 901 36 280


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.