Advocatia logo

Jo Are Aa. BrændenFast eiendom

Utdannelse

1999:  Juridisk embetseksamen  

Grunnfag i samfunnspolitikk og offentlig forvaltning          
Agronomutdannelse

Erfaring

Jo Are Aa. Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.

Jo Are Aa. Brænden er juridisk rådgiver, for kommuner, gårdbrukere, næringsdrivende grunneiere, grunneiere generelt, selskaper, herunder selskaper innen helse- og omsorgsnæringen.

Jo Are Aa. Brænden har betydelig prosedyreerfaring, og har ført en rekke saker for domstolene innenfor rettsområder som strafferett, tingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, entrepriserett, husleierett, jordskifte samt skjønn til verdsettelse av selskaper og fast eiendom.


2006-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
2001-2006: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS    
2000-2001: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug ANST: 61 27 99 50

M: 977 88 740


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.