Advocatia logo

Eivind BjøraltFast eiendom

Utdanning

1976: Agronomutdanning
1983-1984: Eksamen fra BI i utvalgte fag innen regnskap og regnskapsanalyse
1985: Juridisk embetseksamen med skatterett som spesialfag

Erfaring

Eivind Bjøralt har drevet allsidig advokatvirksomhet i en rekke år. Med erfaring fra Sivilombudsmannen og tilleggsutdannelse innen skatterett og regnskap utgjorde forvaltningsjuridiske og forretningsjurdisk arbeid hovedvekten i tidligere perioder, mens virksomheten de senere år i større grad har omhandlet fast eiendoms rettsforhold med entreprise og tomtefeste som klassiske gjengangere.

Var med å bygge opp Enova SF som styremedlem de første 4-5 år etter foretakets stiftelse og har styreerfaring også fra flere lokale virksomheter.

Betydelig prosedyreerfaring innenfor de ordinære domstoler, jordskifterett og voldgiftsdomstol. Fikk møterett for Høyesterett i 1995 og har senere prosedert flere saker for Høyesterett.

 


 

1989-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
1986-1989: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS  (da Advokatfirmaet Thue Thallaug Thoresen, Hagen)
1985-1986: Saksbehandler hos S
ivilombudsmannen 
1986-1991: Universitetet i Oslo, sensor ved juridisk embetseksamenT: 61 27 99 50

M: 905 31 983


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.