Advocatia logo

Bergsvein TræthaugFast eiendom

Utdannelse

2000: Cand.jur. UiO

Erfaring

Bergsvein Træthaug har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold. Med bakgrunn fra fylkesmannen arbeider han spesielt mye med plan- og bygningsrett, både for det offentlige og private. Han yter rådgivning og bistand på alle stadier i plansaker og byggesaker. Kjøp og salg, generasjonsskifter, ekspropriasjon/grunnavståelse og jordskifte inngår også i hans arbeidsfelt.

Træthaug bistår kommuner og privatpersoner i forvaltningsrettslige saker. Han har spesialfag og har undervist i kommunalrett ved UiO, og har også særskilt kompetanse innen offentleglov, valglov og sosialtjenestelovgivningen.

Som ansatt i Finanstilsynet og lovutvalgssekretær har Træthaug opparbeidet bred kompetanse om eiendomsmegling. Han har også annen erfaring fra lov- og forskriftsarbeid. 

For øvrig arbeider Træthaug også med barnevern.  


2019-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2012-2018: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
2010-2011: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006-2010: Rådgiver hos Fylkesmannen i Oppland 
2001-2006: Førstekonsulent og rådgiver i Kredittilsynet (nå Finanstilsynet)T: 61 27 99 50

M: 411 48 047


For informasjon om koronaberedskapen i Thallaug - klikk her.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.

 

Følg oss på sosiale medier: