Advocatia logo

Aslak RundeForretningsjuss

Utdanning

1995:  Juridisk embetseksamen

Erfaring

Aslak Runde har bred kompetanse innenfor det forretningsjuridiske felt og arbeider særlig med selskapsrett, arbeidsrett, kontrakter, offentlige anskaffelser, konkurs, fast eiendoms rettsforhold samt utdannings- og skolerett.

Aslak Runde er bobestyrer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett, og godkjent retts­mekler. Han innehar flere styreverv i lokale bedrifter og bistår dessuten flere offentlige klienter i ulike sammenhenger.

Aslak Runde har betydelig prosedyreerfaring, og har ført en rekke saker for domstolene innenfor rettsområder som offentlige anskaffelser, arbeidsrett, selskapsrett, garantirett, obligasjonsrett, entrepriserett m.m.


2012-d.d.: Daglig leder i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2006-2010: Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg
2002-2005: Ansatt advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS 
1999-2001: Advokat og partner med egen praksis
1999-2001: Undervisning i juridiske fag ved Høgskulen i Volda
1997-1999: Dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete
1996-2008: Juridisk fakultet UiO: Sensor ved juridisk embetseksamen
1996-1997: Lovavdelingen i Justisdepartementet - førstekonsulent
1994-1996: Juridisk fakultet UiO: Kurs og forelesninger i ulike juridiske fag
1994: Juridisk fakultet UiO: Vitenskapelig assistent T: 61 27 99 50

M: 907 50 699


For informasjon om koronaberedskapen i Thallaug - klikk her.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.

 

Følg oss på sosiale medier: