Advocatia logo

Ranveig TuftePersonjuss

Utdannelse

2010: Master i rettsvitenskap UiO
2004: Kriminalpolitikk, Innføring i rettssosiologi og Politi, "nulltoleranse" og menneskerettigheter UiO

Erfaring

Ranveig Tufte er tilknyttet firmaets avdeling for personjuss. Hun har særlig kompetanse og interesse innen strafferett, barnevern, barnelov, ektefelleskifte, arv og skifte, samt arbeidsrett. I tillegg yter hun bistand innen avhendingssaker, forbrukertvister, personvern og husleiesaker.

Tufte har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat hos Thallaug og som dommerfullmektig ved Gjøvik tingrett. Gjennom sitt arbeid som advokat og som dommerfullmektig har hun opparbeidet omfattende prosesserfaring innenfor personjuss. Tufte har administrert flere barnevern- og barnefordelingssaker. Hun har også lang erfaring innenfor strafferettsområdet, og har arbeidet tett med advokat Gunnar K. Hagen.

Hun har prosedyreerfaring både for tingrett og lagmannsrett.


2017-d.d.:  Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2013-2016: Dommerfullmektig ved Gjøvik tingrett
2015-2016: Nestleder i Dommerfullmektigforeningen
2012-2013: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2010-2012: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2009-2010: Trainee i Advokatfirmaet Thallaug ANS
2008:  Nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter


Publikasjoner

Complex 5/2209: Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konsesjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyningT: 61 27 99 50

M: 957 35 445


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no