Advocatia logo

Gunnar K. HagenPersonjuss. Forretningsjuss.

Utdannelse

1976:   Juridisk embetseksamen

Erfaring

Gunnar Hagen har alminnelig praksis med hovedvekt på rådgivning for lokale bedrifter. Hagen har betydelig prosedyreerfaring. Også for Høyesterett. 
Hagen har også styreverv og ulike oppdrag innen kultursektoren, og har i den sammenheng betydelig erfaring med stiftelsers rettsforhold.
Hagen arbeider også med straffesaker.


2009-2015: Nestleder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
2004-2012: Fast forsvarer for Høyesterett
1983-d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
1981-1983: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS
1978-1980: Dommerfullmektig
1977-1978: Distriktenes utbyggingsfondT: 61 27 99 50

M: 901 36 240


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no

Personvernerklæring og cookies.