Advocatia logo

22.12.2022

Transaksjoner og M&A: Rekordåret går mot slutten

Advokatfirmaet Thallaug har i andre halvår vært involvert i et tosifret antall SMB-transaksjoner – med en samlet verdi på over 2 milliarder. Dette markerer slutten på et år med svært høy aktivitet og mange spennende transaksjoner.

Vi har de siste månedene blant annet bistått i forbindelse med:

Arbeidet har vært ledet av Kristian Berg Tomren.

Vår rådgivning har vært knyttet til valg av transaksjonsstruktur, forhandlinger og utarbeidelse av avtaleverk, due diligence, finansiering og gjennomføring/implementering. Vi har også bistått med konkurranserettslige godkjennelser og transaksjonsrelaterte egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, fisjoner, fusjoner mv). 

Advokatfirmaet Thallaug har spisskompetanse på transaksjoner og er til enhver tid involvert i spennende oppkjøps-/fusjonsprosesser.

Ta kontakt med Kristian Berg Tomren eller Tore Thallaug.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.