Advocatia logo

16.09.2020

Transaksjoner 2020: Høy aktivitet i Innlandet

Advokatfirmaet Thallaug har så langt i 2020 vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner.

Arbeidet har vært ledet av Kristian Berg Tomren og har blant annet omfattet bistand til:

Vår rådgivning har vært knyttet til valg av transaksjonsstruktur, forhandlinger og utarbeidelse av avtaleverk, due diligence, finansiering og gjennomføring/implementering. Vi har også bistått med konkurranserettslige godkjennelser og transaksjonsrelaterte egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, fisjoner, fusjoner mv).  

Advokatfirmaet Thallaug har flere advokater med spisskompetanse på transaksjoner og er til enhver tid involvert i spennende oppkjøps-/fusjonsprosesser.

Ta kontakt med Kristian Berg Tomren


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.