Advocatia logo

19.04.2022

Varde Investeringslaug

Advokatfirmaet Thallaug ANS v/Tore Thallaug og Kristian Berg Tomren er juridisk rådgiver i forbindelse med etableringen av investeringsfondet Varde Investeringslaug.

Investeringsfondet vil ved oppstarten ha en investeringskapital på over MNOK 60, og skal investere i bærekraftige og lønnsomme idéer og bedrifter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Vår bistand ytes til prosjekteierne Gudbrandsdal Energi Holding AS, Eidefoss AS, Skjåk Energi KF, SpareBank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og Skjåk, samt prosjektleder Skåppå AS.

Bistanden har hittil omfattet finansregulatorisk og selskapsrettslig rådgivning knyttet til valg av fondsstruktur og etablering av fondet, utarbeidelse av avtale-/rammeverk og avklaringer mot Finanstilsynet.

Gratulerer til alle involverte - og lykke til med et strålende initiativ.

Krafttak for grønn vekst
GD.no


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.