Advocatia logo

06.10.2017

Stor fare for feilinformasjon

Advokat Ranveig Tufte er kritisk til politiets sene saksbehandling, som oftest skyldes ressursmangel. Særlig i saker hvor straffeforfølgelsen fører til frifinnelse.

Se artikkel på trykk i Oppland Arbeiderblad 4. oktober 2017.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.