Advocatia logo

03.12.2018

Seier i lagmannsretten for Hunderfossen og Aukruststiftelsen

Eidsivating lagmannsretten avsa 3. desember dom i saken hvor advokat Aslak Runde har representert Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmcenter AS.
Dommen forkaster Caprino Filmcenters anke, og fastslår at Il Tempo Extra Gigante kan markedsføres i Hunderfossen Familiepark.

 

https://www.nrk.no/ho/striden-om-_il-tempo-extra-gigante_-har-kostet-17-millioner-kroner-1.14323093

https://www.gd.no/…/full-seier-til-hunderfoss…/s/5-18-802075


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.