Advocatia logo

09.03.2018

Redd for vårflom?

Den 27. april 2018 kl 8.30 -10.00 inviterer vi til gratis frokostseminar om flomskader

Temaene som vil bli berørt er

  • Kommunenes ansvar for å forhindre byggetiltak i flomsoner
  • Kommunenes ansvar for overflatevann
  • Ny naturskadeordning

Foredragsholdere er advokatene Lars Otterholt Veen og Bergsvein Træthaug.

Vi serverer mat og drikke og ønsker påmelding til: post@thallaug.no innen 24. april

Seminaret er rettet mot offentlige myndigheter, profesjonelle utbyggere og private grunneiere.
 Velkommen til oss i Storgata 121 på Lillehammer!

Tidligere artikkel om naturskade: Nå må du selv dokumentere naturskader


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.