Advocatia logo

05.01.2023

Priser og vilkår

Advokatfirmaet Thallaug tilbyr konkurransedyktige priser på våre tjenester.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk" og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets prisopplysningsforskrift. Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse skal få opplyst hvilke timesatser som gjelder, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

Timepriser varierer avhengig av blant annet sakstype og hvilke ressurser som benyttes, og pr. i dag er våre veiledende timesatser:

Partnere: kr 2 200-3 300
Ansatt advokat: kr 1 700-2 800

Advokatfullmektiger: kr 1 100-2 000
Stab: kr 400-1 200

(Alle beløp ekskl. mva.)

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

De veiledende timesatser som benyttes for ansatte advokater og advokatfullmektiger vil avhenge av bl.a. erfaring og spesialkompetanse. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I noen tilfeller vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp være dekket av klientens forsikring(er). Vi gjør oppmerksom på at rettshjelpsordninger har bestemmelser om egenandel. Nærmere regler om forsikringsdekning og egenandel vil fremgå av forsikringspolisen/-vilkårene.

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker også gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss ved første anledning.

Avtalt timepris oppgis i oppdragsbekreftelsen.

Advokatfirmaet Thallaugs alminnelige oppdragsvilkår blir sendt ut ved inngåelsen av et nytt oppdrag og kan også fås ved å henvende seg til oss.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.