Advocatia logo

11.11.2022

Podcast - Tilsvar fra Thallaug

Lytt til vår podcast - Tilsvar fra Thallaug - til jusstudenter og andre som vil lære mer om juss.

Her kan du lytte til vår podcast "Tilsvar fra Thallaug". Sammen med jusstudentene Sunniva Müller Frich og Magnus Brugmans stiller advokatene i Thallaug til en prat om ulike juridiske temaer. Episodene er lagt opp slik at de følger studieforløpet til jusstudentene ved Høgskolen i Innlandet og erdermed et godt verktøy for studentene i eksamensforberedelsene. Podcastens temaer, som vil omhandle bl.a. forvaltningsrett, tingsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og kontraktsrett, vil også være relevante for jusstudenter ved andre studiesteder, privatpersoner og næringsdrivende/offentlig ansatte som vil lære litt mer om juss.
Episodene er tilgjengelige i linkene nedenfor i tillegg til at du finner de på Spotify og flere andre steder der du lytter på podcast.

Episoder:


I denne episoden har Sunniva og Magnus besøk av advokatfullmektig Ingrid Svarstad Nørstebø for å snakke om samboerforhold. Temaene som behandles er det økonomiske forholdet mellom samboere, hvorfor samboerkontrakter er viktige og samboeres adgang til å arve hverandre. God lytting!

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva med seg partner og advokat Jo Are Brænden for å se nærmere på pengekravsrett. I episoden diskuteres noen av begrepene som brukes i pengekravsretten, samt temaene motregning og foreldelse. God lytting!

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus besøk av advokat Øystein Skurdal for å diskutere obligasjonsrett. Temaet som behandles er heving. Hva er egentlig heving? Og hvordan fremsetter man et hevingskrav? Og hvorfor kan man egentlig heve en kontrakt? Dette er spørsmål som besvares i denne episoden. God lytting!

Sunniva og Magnus fortsetter i sesongens andre episode med oppgaveteknikk. Denne gang ser de på teorioppgaver. Hvordan strukturerer man en god teorioppgave? Og hva er det viktig å få med i en teorioppgave? Er det noe man kan gjøre for å imponere sensor? Og hvilke teknikker anbefales for å jobbe frem mot eksamen? Disse spørsmålene besvares av advokat Espen Enger Halvorsen og advokatfullmektig Aslak Åsvoll Undheim. God lytting!

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug begynner Sunniva og Magnus med å se på oppgaveteknikk. Først ut er praktikumsoppgaver, en svært vanlig oppgaveform på jusstudiet. Finnes det egentlig en fast måte å skrive en praktikumsoppgave? Og hva er viktig å få med seg i faktum? Hvordan kan man strukturere en slik oppgave på best mulig måte? Dette skal advokat Espen Enger Halvorsen og advokatfullmektig Aslak Årsvoll Undheim svare på. God lytting!

Tidlig i juni falt dommen i rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Dette er en sak som har fått stor interesse internasjonalt. Men hva var egentlig bakgrunnen for saken? Hva vil det si å være ærekrenket? Hvordan ville denne saken sett ut dersom den gikk for norske domstoler? I sesongens siste episode av Tilsvar fra Thallaug svarer advokat Espen Enger Halvorsen på disse spørsmålene! God lytting!

Som arbeidsgiver har man et ansvar for skader påført av arbeidstaker under utføring av arbeidet. Det er imidlertid ikke alle skader eller handlinger man som arbeidsgiver står ansvarlig for. I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug gjester advokat og partner, Tore Thallaug, Sunniva og Magnus i studio for å diskutere arbeidsgiveransvaret nærmere, samt å behandle de alminnelige vilkårene for å vurdere erstatningsansvar. God lytting!

27.05.2022 - Episode 7: Kontraktsrett I

I denne nye episoden av Tilsvar fra Thallaug gjester advokat og partner, Kristian Berg Tomren, Sunniva og Magnus i studio for å snakke om kontraktsrett. Temaer som omhandles er bl.a. hva som skal til for å slutte en avtale og hvordan generalklausulene i avtaleloven §§ 33 og 36 kan anvendes.  God lytting!

24.05.2022 - Episode 6: Forvaltningsrett II

I denne episoden har Sunniva og Magnus med seg advokat og partner, Bergsvein Træthaug for å diskutere forvaltningsrett. Temaer som behandles er forvaltningsskjønnet, myndighetsmisbrukslæren og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. God lytting!

04.04.2022 - Episode 5: Arbeidsrett

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus med seg advokat Ingrid Klokk Sandberg, hvor temaet er oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljølovens regler og særlig de krav som stilles til oppsigelser grunnet virksomhetens forhold.  God lytting!

22.03.2022 - Episode 4: Domsanalyse på eksamen

I denne episoden diskuterer Sunniva og Magnus med advokat og partner Oddvar Møllerløkken oppgaveformen domsanalyse. Episoden er svært aktuell for studenter som har eksamen i juridisk metode, og gir tips til hvordan man kan sette opp en god domsanalyse. God lytting!

11.03.2022 - Episode 3: Om Thallaug

I denne episoden tar Sunniva og Magnus en prat med daglig leder Aslak Runde og styreleder Tore Thallaug om Advokatfirmaet Thallaug. Tema som behandles er firmaets historie, hvordan det er å jobbe på Lillehammer og særlig hvorfor studentene er viktige for Advokatfirmaet Thallaug. God lytting!

I  denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus med seg partner og advokat Oddvar Møllerløkken for å diskutere grenser mellom eiendommer og naboretten. Episoden gir en detaljert gjennomgang av vurderingen for om en virksomhet må opphøre etter reglene i naboloven § 2. God lytting!

I denne første episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus med seg daglig leder i Advokatfirmaet Thallaug, Aslak Runde, hvor de diskuterer inhabilitet. Episoden behandler de ulike sidene av inhabilitet, så vel som de mest sentrale rettsavgjørelsene på området. God lytting!

14.01.2022 - Intro

Sunniva Elise Müller Frich og Magnus Brugmans presenterer vår nye podcast, Tilsvar fra Thallaug. Podcasten er et samarbeid mellom Thallaug og de to jusstudentene, og vil ta for seg de sentrale sidene ved en rekke emner du som student møter i løpet av jusstudiene. I tillegg vil det bli diskutert noen hverdagsrettslige problemstillinger, eller spørsmål lytterene våre sender inn. God lytting!

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.