Advocatia logo

31.05.2019

Nytt verv - Norges Idrettsforbund

Tore Thallaug er valgt inn som nytt medlem i Norges Idrettsforbunds lovutvalg. Lovutvalgets oppgave er bl.a. å avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger.

Tore Thallaug har god erfaring innen det idrettsjuridisk området etter å ha vært rådgiver for toppidrettsutøvere innen forskjellige idretter, i forskjellige problemstillinger som bl.a. nasjonale og internasjonale sponsorkontrakter samt skatt og merverdiavgift. Tore Thallaug har turnert landet med sitt foredrag om erstatningsansvar for eiere og brukere av idrettsanlegg.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.