Advocatia logo

22.03.2022

Nye regler ved salg av bolig og hytte - hva nå?

Vi inviterer til frokostseminar tirsdag 29. mars kl 09:00-10:00 i våre kontorer i Storgata 121, Lillehammer

Seminaret retter seg mot eiendomsmeglere, takstmenn, utbyggere, kjøpere og selgere, og vil omhandle de nye reglene i avhendingsloven som trådte i kraft fra 1.1.2022 og hvordan disse påvirker kjøps- og salgsprosessen.

Vi byr på enkel servering.
Påmelding innen 24. mars: post@thallaug.no


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.