Advocatia logo

18.12.2018

Nye partnere i Thallaug

Vi har gleden av å meddele at vi går inn i det nye året med to nye partnere.

Bergsvein Træthaug

Bergsvein Træthaug har arbeidet som advokat i Thallaug siden 2010. Han har også 10 års erfaring fra offentlig forvaltning.

Træthaugs spesialområder er innenfor fast eiendom, blant annet plan- og bygningsrett, jordskifte, grunnavståelse, eiendomsmegling og naturskade.

Oddvar Myhren Møllerløkken

Oddvar Myhren Møllerløkken har arbeidet som advokat i Thallaug siden 2015. Han har 15 års erfaring som advokat.

Møllerløkken yter juridisk bistand i spørsmål knyttet til fast eiendom, og arbeider særlig med kontraktsrett, forhandlinger, transaksjoner, sivilprosess, jordskifte og odel. Han har også mange års erfaring med bank- og finansrett.

 


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.