Advocatia logo

14.02.2017

Nye ansatte i Thallaug

Vi ønsker velkommen til advokat Ranveig Tufte, advokatfullmektig Mari Jøndal Bjertnæs og advokatfullmektig Hilde Goflebakke.

Ranveig Tufte
Advokat Tufte trådte inn som leder for avdeling for personjuss 1. januar 2017. Ranveig kom tilbake etter tre år som dommerfullmektig i Gjøvik tingrett. Hun har særskilt kompetanse innen familierett, arv og skifte, barnevern og strafferett. Tufte har administrert flere barnevern- og barnefordelingssaker. Hun har prosedyreerfaring både for tingrett og lagmannsrett.

Mari Jøndal Bjertnæs
Mari er ansatt som advokatfullmektig fra januar 2017, og er tilknyttet vår avdeling for fast eiendom. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og har blant annet jobbet som frivillig med ekspropriasjon i en menneskerettsorganisasjon i Kambodsja. Mari vil hovedsakelig jobbe med spørsmål knyttet til eiendom, men vil også jobbe innen andre rettsområder.

Hilde Goflebakke
Hilde har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2016 og er ansatt hos oss som advokatfullmektig fra januar 2017. Hun er tilknyttet vår avdeling for personjuss og vil særlig arbeide med juridiske problemstillinger tilknyttet arv, familie og forbrukerforhold. Goflebakke vil også arbeide innenfor andre rettsområder.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.