Advocatia logo

14.04.2020

Nyansettelser - Thallaug styrker laget

Thallaug opplever sterk vekst og har behov for flere medarbeidere. Vi har den siste tiden ansatt to dyktige advokatfullmektiger, som vil tiltre i mai og august 2020. Begge har lokal tilknytning. 

Ingrid Svarstad Nørstebø ble uteksaminert fra UiO i 2014. Hun har sin bakgrunn fra Justis- og beredskapsdepartementet og Fylkesmannen i Innlandet. Ingrid har spesialkompetanse innen barnevernrett og barnerett, og har utstrakt erfaring innen systemrevisjon og institusjonstilsyn.

Ann Katrin Nysveen uteksamineres fra UiO våren 2020, og skriver for tiden masteroppgave innen strafferett/prosess. Hun har solid ledererfaring fra Forsvaret og har under studietiden blant annet vært praktikant i Gjøvik tingrett.

Ingrid og Ann Katrin er begge dyktige jurister med spennende erfaringsbakgrunn. De vil utfylle rådgivningsmiljøet vårt på en meget god måte og vi gleder oss til å få dem med på laget.

Er du også nysgjerrig på en karriere i Thallaug? Vi søker ytterligere advokater/advokatfullmektiger og tar gjerne en prat med deg.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.