Advocatia logo

10.05.2017

Foredraget næringslunsj med juridisk fokus

Klikk på lenken nedenfor for å laste ned vårt foredrag avholdt på lunsjmøtet 10. mai med Ringsaker kommune/IKT Ressursforum Innlandet.
Foredraget omhandler valg av samarbeidsformer i næringslivet og ble presentert av advokatene Kjetil Schonhowd og Tore Thallaug, Advokatfirmaet Thallaug ANS.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.