Advocatia logo

20.12.2021

Møterett for Høyesterett

Vi gratulerer Aslak Runde med Møterett for Høyesterett!

Han er dermed en av fire advokater i Thallaug som har tillatelse til å føre saker for Høyesterett.

Rundes andre prøvesak gjaldt statens tidsmessige grenser for å kreve tilbake feilutbetalte produksjonstilskudd. Dom i saken har ennå ikke falt.

 


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.