Advocatia logo

25.06.2019

Medhold også i lagmannsretten for Lillehammer Olympiapark AS

 

Lillehammer Olympiapark AS, bistått av advokat Aslak Runde, er frifunnet for alle fremsatte krav fra ROK AS (tidligere Russens organisasjonskomite). Både tingretten og lagmannsretten har avsagt dom i favør av Lillehammer Olympiapark, som også er tilkjent sakens fulle omkostninger.

 

Saken omtales på GD.no (plussartikkel) og på NRK.no


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.