Advocatia logo

16.10.2018

Kveldsseminar - avståelse til ny E6

Vi inviterer til gratis kveldsseminar torsdag 25. oktober 2018 fra kl 19.30-21.00

Seminaret vil ha fokus på erstatning ved grunnerverv.


Nye veier legger beslag på store arealer. Ettersom det offentlige i liten grad selv er eier av arealer, må det erverves grunn av private. Det er gjennom Grunnlov, lovgivning og rettspraksis utviklet et regelsett både for hvordan prosessen skal være og for hvordan erstatningen skal fastsettes. Reglene er til dels kompliserte og åpner for skjønnsmessige vurderinger. I tillegg til grunnervervet, reiser vegbygging spørsmål om naboer til den nye vegen kan få erstatning for ulemper i anleggsfasen og etter at vegen tas i bruk.

På vårt seminar tar vi for oss både grunnervervet og ulempeerstatninger.


- Påmelding innen tirsdag 23. oktober: post@thallaug.no
- Det blir lett servering

Velkommen til Storgata 121, Lillehammer!


 

Foredragsholdere:
Advokatene Jo Are Aamodt Brænden og Bergsvein Træthaug.

Advokat Brænden og Træthaug har bistått en rekke grunneiere i mange veiprosjekter og har betydelig erfaring med slike saker fra domstolene.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.