Advocatia logo

10.02.2021

Kulturminne i dødsbobehandling

Kjetil Schonhowd har som bostyrer fått være med på en sjelden anledning, nemlig å overrekke et 691 år gammelt skinnbrev til Maihaugens arkiver.

Skinnbrevet (i fagterminologi kalt et «middelalderdiplom»), ble funnet i en bankboks etter avdøde Jan Ingvar Jørstad, og har fulgt gården Jørstad fra den gang den var et tingsted.

Iht. kulturminneloven § 12 har staten rett til å ta over eierskapet av slike kulturgjenstander (ekspropriere), hvis staten mener at det offentlige bør være eier. Det ble derved innledet en lengre dialog med Staten v/Arkivverket, som til slutt aksepterte at Maihaugen (Stiftelsen Lillehammer Museum), kunne få overta eierskapet. Dette var også det primære ønsket til flere av arvingene, og det kom dermed til en lykkelig løsning for alle.

Nå kan skinnbrevet vises frem for et bredt publikum, bli tilgjengelig for forskning, og det vil bli trygt og forsvarlig oppbevart.

Lillehammer, Maihaugen | Etter 691 år kom dette brevet fra Jørstad endelig fram til Lillehammer (gd.no)

Foto: NRK Innlandet


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.