Advocatia logo

16.03.2020

Koronaberedskapen i Thallaug

Vi har igjen åpnet for å ta imot publikum i våre lokaler, men etter anbefaling fra myndighetene, og av hensyn til våre medarbeidere, klienter og den pågående samfunnsdugnaden har vi følgende rutiner:

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til kontoret.
 • Alle som ankommer vårt kontor må vaske/sprite hendende ved ankomst.
 • Vi håndhilser ikke, og holder god avstand i møter og mellom våre medarbeidere.

Vi forsøker å begrense fysiske møter, men Thallaug er imidlertid fullt operativt og behandler alle pågående og nye saker på vanlig måte.

Din advokat kan når som helst kontaktes på telefon, e-post, Teams, Skype etc. Henvendelser i nye saker gjøres til vårt sentralbord 61279950, post@thallaug.no, eller direkte til en av våre advokater.


De fleste offentlige rettsmøter er utsatt for en periode. Enkelte saker går fremdeles og noen rettsmøter avvikles som fjernmøter. Den skriftlige saksforberedelsen ved domstolene går imidlertid som normalt og frister løper. Vi holder tak i alle pågående og nye saker og har «backup» ved sykefravær mv.

Flere rettsområder blir nå dessuten sterkt berørt av smitteutbruddet. Det produseres stadig nye regler, og eksisterende regler må anvendes på en ekstraordinær situasjon: 

 • I arbeidslivet vil arbeidsgivers plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø kreve tiltak på arbeidsplassen for å hindre smittespredning. For flere bedrifter kan permitteringer og oppsigelser være aktuelt. Det kan også være behov for å regulere ansattes reisevirksomhet, hjemmekontor, inngå oppdaterte arbeidskontrakter mv.

 • Korona gir et stort informasjonsbehov, noe som stiller krav til de ansvarlige om korrekt behandling av (sensitive) personopplysninger. Dette reiser spørsmål til personvernloven og GDPR.

 • Sviktende omsetning vil i mange bedrifter gi behov for raskt å treffe særlige tiltak, innlede dialog med kreditorer og finansieringskilder og i verste fall begjære gjeldsforhandlinger eller oppbud.

 • Manglende leveranser, sykdom og andre restriksjoner griper inn i eksisterende og nye kontrakter. Dette reiser spørsmål om forsinkelse, force majeure, varsling, formulering av nye avtaleklausuler, refusjoner mv.

 • Møterestriksjoner skaper utfordringer for avholdelse av vårens generalforsamlinger og innlevering av årsoppgjør. Dette stiller krav til møteformer og den nye situasjonen vil kunne være en hendelse etter balansedagen som det må opplyses om i regnskaper mv.

 • Regjeringen har innført ulike tiltakspakker med utsettelse av skatter og avgifter, statlige låne- og garantiordninger mv. Dette kan kreve ulike former for tiltak og tilpasninger.

 • Ved offentlige anskaffelser må både oppdragsgivere og leverandører ta høyde for koronautbruddet både i pågående og i nye konkurranser.

 • Det oppstår også mange spørsmål i de ulike bransjene og på ulike livsområder, med særlige krav til visninger ved eiendomstransaksjoner, pålegg om nedstengninger, åpningstider, hytteforskriften etc.

Thallaug følger situasjonen tett og har dedikerte advokater til de spørsmål som nå løpende vil oppstå hos klientene knyttet til Korona:

Konkurs og restrukturering: Advokat Kjetil Schonhowd

Arbeidsliv:  Advokat Aslak Runde

Kontrakter: Advokat Kristian Berg Tomren

Bygg- og anlegg: Advokat Eivind Bjøralt

Selskap, regnskap og IT: Advokat Tore Thallaug

Skatt og avgift: Advokat Wilhelm Hopen

Helserett og offentlige reguleringer: Advokat Jo Are Aamodt Brænden

Eiendomstransaksjoner: Advokat Bergsvein Træthaug

Bank og finans: Advokat Oddvar Møllerløkken

Virksomhetsstyring og krisehåndtering: Advokat Jesper Holte

Strafferett og forbrukerspørsmål: Advokatfullmektig Espen Halvorsen

Generelle spørsmål til vår beredskap, våre tiltak eller firmaets policy ellers rettes til daglig leder Aslak Runde.

 


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.