Advocatia logo

05.11.2018

Kirsti Mengshoel - ny advokat i Thallaug

 
Kirsti Mengshoel kommer fra stilling som advokat i Norsk Tipping. Hun har spesialkompetanse innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, personvern og IKT-rett. Kirsti har styreerfaring og sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for IKT-rett.

Offentlig anskaffelser og IKT-rett er viktige satsningsområder for Thallaug, hvor vi allerede har et solid fagmiljø og betydelig oppdragsmengde. Med ansettelsen av Kirsti styrker vi oss ytterligere. Det er gledelig at de mest ettertraktede ressurspersonene fortsatt velger Thallaug. Vi ser frem til å få Kirsti med på laget!

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.