Advocatia logo

12.05.2022

Hva er åpenhetsloven og hva betyr den for din virksomhet?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Hvem berøres av loven?

Loven gjelder større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Loven vil imidlertid berøre et langt større antall virksomheter indirekte, ved at større bedrifter stiller krav til underleverandører og forretningspartnere.

Hva må virksomheten gjøre?

Alle omfattede virksomheter må etablere et systematisk og helhetlig arbeid for å ivareta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold i all sin virksomhet.

Virksomhetene plikter å utføre aktsomhetsvurderinger, som innebærer å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan en håndterer både eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. Kravet til omfang av aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessig i forhold til virksomhetens størrelse, og må gjennomføres regelmessig.

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene hvert år. Redegjørelsen kan gjerne offentliggjøres flere steder, men må som et minimum ligge lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider.

Enhver kan kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Det blir viktig for virksomheter å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres.

Dette kan Thallaug gjøre for deg

Advokatfirmaet Thallaug kan bistå din virksomhet til både å forberede seg på og å etterleve kravene i åpenhetsloven.

Vi arrangerer frokostseminar om dette teamet den 30. mai 2022. På frokostseminaret vil vi gjennomgå:

  • Lovens formål
  • Hvilke virksomheter som omfattes av loven
  • Hva som kreves av aktsomhetsvurderinger
  • Rapporteringsplikt og allmennhetens rett til informasjon
  • Sanksjoner

Ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Ingrid Svarstad Nørstebø.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.