Advocatia logo

20.01.2016

Hovedsamarbeidspartner

Advokatfirmaet Thallaug ANS har siden februar 2015 vært hovedsamarbeidspartner for Jussforeningen ved Høgskolen i Lillehammer. Jussforeningens hovedoppgave er å ivareta jusstudentenes faglige og sosiale interesser ved Høgskolen.

Avtalen innebærer blant annet at advokater fra Thallaug hvert år vil holde prosedyrekurs og studierelevante foredrag for jusstudentene ved HiL. Samtidig åpnes det opp for at studenter som er ferdige med sitt andre studieår ved HiL kan tilbys stilling som trainee hos oss.

Les mer om Jussforeningen ved HiL.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.