Advocatia logo

03.03.2020

Godt nytt i kampen for domstolene i distriktet

Regjeringen foreslår å beholde alle dagens rettssteder

Justisdepartementet kom i går med et forslag som innebærer at ingen rettssteder skal legges ned, men at det blir 22 rettskretser hvor mange domstoler får felles ledelse. Dette er godt nytt for våre lokale domstoler. Det gjenstår fremdeles viktige og vanskelig kretsvise vurderinger av hvor embetsledelsen skal lokaliseres, bemanning, fordeling av saker innenfor rettskretsene etc.

Thallaug vil fortsette å engasjere seg sterkt i kampen for å sikre arbeidsplasser i distriktet og gi nærhet til domstolene våre.

Advokat Aslak Runde uttaler seg i Advokatbladet og GD:  

Advokatbladet

GD - plussartikkel


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.