Advocatia logo

26.10.2020

Fortsatt samling om de lokale domstolene

Regjeringen har i Prop. 11 L (2020-2021) lagt frem sitt forslag til endringer av domstolstrukturen i kjølvannet av Domstolkommisjonens delutredning. Proposisjonen og forslaget kan du lese her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-11-l-20202021/id2769564/

For de lokale domstolene er dette fremdeles gode nyheter, i alle fall på kort sikt. Alle de lokale rettsstedene skal bestå, men det foreslås større rettskretser. For innlandet betyr dette, dersom forslaget vedtas, en Vestre Innlandet rettskrets og en Østre Innlandet rettskrets. Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Vågåmo vil etter forslaget forbli bemannede rettssteder i det som er foreslått å hete Vestre Innlandet rettskrets.

Større rettskretser er viktig, blant annet for å sikre nødvendig spesialisering og forsvarlig saksbehandlingstid. Det vil også, slik vi ser det, gi en mer bærekraftig domstolstruktur. Uten fornyelse og endringer nå, frykter vi at det raskt vil komme nye forslag, hvor mindre domstoler igjen står i fare for å bli nedlagt.

Den politiske behandling av forslaget gjenstår, og de politiske prosessene til nå har vist at dette neppe er noen sluttstrek i saken. Det gjenstår også flere viktige spørsmål. Kampen for de lokale domstolene er derfor ikke over.

Advokatfirmaet Thallaug vil fremdeles følge denne prosessen tett. Se våre tidligere artikler om domstolstrukturen: 

Godt nytt i kampen for domstolene i distriktet
Advokatfirmaet Thallaug ruster til kamp for domstolene på Lillehammer.

Spørsmål om domstolstruktur kan rettes til daglig leder Aslak Runde 


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.