Advocatia logo

29.03.2019

Endelig avgjørelse i saken om "Il Tempo Extra Gigante"

Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har vunnet saken vedrørende "Il Tempo Extra Gigante" i det Høyesterett torsdag 28. mars avviste Caprino Filmcenters anke.

Lagmannsrettens dom av 3. desember 2018 blir stående. Advokat Aslak Runde har representert Hunderfossen Familiepark AS i alle instanser.

https://www.gd.no/nyheter/hunderfossen/rettssaker/endelig-seier-til-hunderfossen-i-striden-mot-caprino/s/5-18-875808

https://hunderfossen.no/artikler/les-fakta-om-rettighetsstriden


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.