Advocatia logo

12.03.2020

Koronatiltak

Etter anbefaling fra myndighetene, og av hensyn til våre medarbeidere, klienter og den pågående samfunnsdugnaden har vi inntil videre innført følgende tiltak: 

  • Advokatene har hjemmekontor
  • All kontakt skal foregå på telefon, e-post og web
  • Fysiske møter gjennomføres bare helt unntaksvis når dette er påkrevd

Virksomheten drives ellers som vanlig og vårt sentralbord og din advokat kan selvsagt kontaktes som før på telefon og e-post.

Eventuelle spørsmål om ordningen og tiltakene kan rettes til daglig leder Aslak Runde på 61279950 eller e-post ar@thallaug.no


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.