Advocatia logo

31.01.2020

Domstolkommisjonen stiller gode spørsmål men gir ikke endelige svar

I en artikkel i Advokatbladet belyser våre advokater Aslak Runde og Oddvar M. Møllerløkken hvorfor de mener det gjenstår et arbeid før domstolstrukturen kan anses forsvarlig ferdigbehandlet.


For informasjon om koronaberedskapen i Thallaug - klikk her.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.

 

Følg oss på sosiale medier: