Advocatia logo

31.01.2020

Domstolkommisjonen stiller gode spørsmål, men gir ikke endelige svar

I en artikkel i Advokatbladet belyser våre advokater Aslak Runde og Oddvar M. Møllerløkken hvorfor de mener det gjenstår et arbeid før domstolstrukturen kan anses forsvarlig ferdigbehandlet.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.