Advocatia logo

10.10.2019

Advokatfirmaet Thallaug ruster til kamp for domstolene på Lillehammer

I kjølvannet av domstolkommisjonens forslag om å legge ned tingrettene i Sør- og Nord-Gudbrandsdal og jordskifteretten, har Thallaug-advokat Aslak Runde skrevet en kronikk i dagens utgave av GD.

Thallaug mener det er viktig for både Gudbrandsdalen og Lillehammer at alle nå tar opp kampen for å beholde domstolene.

Thallaug vil følge opp med å invitere et bredt utvalg av representanter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen til å engasjere seg. Siste ord er ikke sagt i denne saken.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.