Advocatia logo

09.11.2017

Advokat Jo Are Aamodt Brænden får Møterett for Høyesterett

Thallaug har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Jo Are Aamodt Brænden – har fått Møterett for Høyesterett.

Advokat Brænden prosederte sist en sak om beskatningen i allmenninger. Dom i saken er ennå ikke avsagt.

Thallaug har dermed fire advokater med rett til å prosedere saker for Høyesterett, og vi fastholder vår posisjon som et solid prosedyrefirma, med historie tilbake til 1919.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.