Advocatia logo
Aktuelt
22.04.2021

Advokatfirmaet Thallaug opplever sterk vekst og søker etter advokater og advokatfullmektiger til vårt kontor i Lillehammer.

 

Les mer om ledig stilling som advokat hos Thallaug19.03.2021

Koronapandemien har ikke bremset transaksjonsaktiviteten. Advokatfirmaet Thallaug har det siste halvåret vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner02.03.2021

Vi er midt i vinterferietid, høysesong for bruk av alle Norges skiløyper. Men, hvilken rett har du egentlig til å ferdes på ski, og hvilken har man til å anlegge preparerte skiløype? Hvor omfattende er rettigheten din, og hva om noen ønsker å brøyte istedenfor å ha skiløype?19.02.2021

Er du jusstudent og skal skrive masteroppgave innenfor
eiendoms- og forretningsjuridiske fagområder? Da kan du søke stipend og skriveplass hos oss.10.02.2021

Kjetil Schonhowd har som bostyrer fått være med på en sjelden anledning, nemlig å overrekke et 691 år gammelt skinnbrev til Maihaugens arkiver. Kulturminnet ble funnet i en bankboks... 02.02.2021

Barnehageloven fastslår at kommunene skal forvalte sin myndighet etter loven basert på likebehandling av kommunale og private barnehager. Spørsmålet om hva som er likeverdig har imidlertid vist seg vanskelig i praksis.27.01.2021

Drøyt 8 måneder etter at den nye loven om rekonstruksjon av virksomheter trådte i kraft er det nyttig å se på i hvor stor grad loven har blitt tatt i bruk, hva som har fungert og hva som evt. ikke har fungert. 18.01.2021

Høyesterett har i dom 22.12.2020 gitt et viktig bidrag til å sette terskelen for hvilke handlinger som kan omfattes av forbudet mot seksuell trakassering. Dommen er også viktig for alle som opplever seksuell trakassering og kan belyse konsekvensene av manglende håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen18.12.2020

I henhold til tidligere undersøkelser bytter tilnærmet halvparten av oss en eller flere av gavene vi får til jul. Men, til tross for gode forbrukerrettigheter i Norge, er det ingen lov som gir deg rett til å få byttet din gave. Hvordan sikrer du så at den du gir en gave kan få byttet denne?04.12.2020

Når kan utleier holde leietaker ansvarlig for at leieobjektet ikke tilbakeleveres i forventet tilstand? Og hva kan utleier krevet erstattet? Les mer om utleiers rettigheter her. 24.11.2020

Når er offentlige krav på tilbakebetaling  foreldet? Hvor lenge etter selve feilutbetalingen, for eksempel av offentlig støtte, kan denne kreves tilbake?02.11.2020

Kan du bli erstatningsansvarlig overfor banken for et forbrukslån du aldri har tatt opp?26.10.2020

Regjeringen har nylig lagt frem sitt forslag til endring av domstolstrukturen. Og inntil videre er det for de lokale domstolene fremdeles gode nyheter. Alle de lokale rettsstedene skal bestå, men det foreslås større rettskretser.25.09.2020

Samvirkeforetak kan skattefritt gjennomføre drop down trekantfusjon. Det er klart etter at Advokatfirmaet Thallaug på vegne av klient har innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om skattefri omstrukturering av et samvirkeforetak. 18.09.2020

Når et ekteskap eller samboerskap opphører, må man som foreldre ta stilling til flere ulike problemsstillinger som gjelder felles barn. Det viktigste foreldrene må beslutte er hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær barnet skal ha med den andre av forelderen. Rådgivning fra advokat og valg tidlig i prosessen kan være avgjørende for utfallet av en barnefordelingssak.16.09.2020

Advokatfirmaet Thallaug har så langt i 2020 vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner.03.09.2020

Vi er pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss oppdrag for nye oppdragsgivere, og har i samarbeid med Verified en elektronisk løsning som benytter seg av BankID.

 05.08.2020

Sommerferien er over. For mange er det tid for opprydding i innboksen og sletting av uønsket e-post. Spamfilteret klarer ikke å fange opp alt. I forbindelse med årets ryddejobb, bør både virksomheter og privatpersoner merke seg de nye reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Fra 19. juni 2020 kan domstolene sende deg blant annet stevninger, konkursvarsler og innkallinger til rettsmøter per e-post eller til din digitale postkasse.16.06.2020

Det er sommer og problemstillinger relatert til utmarksrettigheter tiltar hvert år på denne tiden. De siste årene har vi registrert et økende antall konflikter relatert til særskilt beiterettigheter og jakt...10.06.2020

Vi inviterer til gratis webinar om forholdet mellom barnevernloven og barneloven onsdag 17. juni fra kl 10.0022.05.2020

Koronaviruset har satt spor i arbeidslivet på ulike måter, og flere virksomheter ønsker at arbeidstakere skal legge ned en ekstra arbeidsinnsats for å sikre videre drift. Selv om lovgiver ikke har kunne forutsett koronaviruset, har de gjennom arbeidsmiljøloven gitt arbeidsgiver en rett til å pålegge arbeidstaker arbeid utover det avtale på visse vilkår.08.05.2020

Vi har gleden av å meddele at Ingrid Klokk Sandberg er ansatt som advokat i Thallaug med tiltredelse i august.29.04.2020

De nye reglene om restrukturering er et godt, og forhåpentligvis effektivt, instrument for håndtering av virksomheters økonomiske utfordringer, slik at unødvendige konkurser unngås.21.04.2020

Utbruddet av Covid-19 har medført en forenklingsforskrift med prosessregler for domstolene som er mer tilpasset utbruddet. Tiden vil vise om saksbehandlingen blir for enkel, eller er noen av tiltakene uansett var på sin plass. Les mer om domstolene og koronautbruddet her...14.04.2020

Thallaug opplever sterk vekst og har behov for flere medarbeidere. Vi har den siste tiden ansatt to dyktige advokatfullmektiger, som vil tiltre i mai og august 2020. Begge har lokal tilknytning. 26.03.2020

Hva må til når koronapandemien setter forretningsrelasjoner på prøve og mange virksomheter mister viljen og evnen til å oppfylle sine egne avtaleforpliktelser?

- Er koronapandemien i seg selv en så uforutsett og ekstraordinær begivenhet at den fritar virksomheten fra å oppfylle sine avtaler?
- Hva med påleggene fra offentlige myndigheter?
- Kan det kreves utsettelse til situasjonen har normalisert seg?
- Hvordan sikrer vi våre rettigheter og interesser?

Les advokat Kristian Berg Tomrens kronikk om avtaleforpliktelser i en krevende tid.16.03.2020

Vi har igjen åpnet for å ta imot publikum i våre lokaler, men etter anbefaling fra myndighetene, og av hensyn til våre medarbeidere, klienter og den pågående samfunnsdugnaden har vi følgende rutiner:

  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til kontoret.
  • Alle som ankommer vårt kontor må vaske/sprite hendende ved ankomst.
  • Vi håndhilser ikke, og holder god avstand i møter og mellom våre medarbeidere.

Vi forsøker å begrense fysiske møter, men Thallaug er imidlertid fullt operativt og behandler alle pågående og nye saker på vanlig måte.


Din advokat kan når som helst kontaktes på telefon, e-post, Teams, Skype etc. Henvendelser i nye saker gjøres til vårt sentralbord 61279950, post@thallaug.no, eller direkte til en av våre advokater.

Les mer her...12.03.2020

Etter anbefaling fra myndighetene, og av hensyn til våre medarbeidere, klienter og den pågående samfunnsdugnaden har vi inntil videre innført følgende tiltak: 

  • Advokatene har hjemmekontor
  • All kontakt skal foregå på telefon, e-post og web
  • Fysiske møter gjennomføres bare helt unntaksvis når dette er påkrevd

Virksomheten drives ellers som vanlig og vårt sentralbord og din advokat kan selvsagt kontaktes som før på telefon og e-post.03.03.2020

Regjeringen foreslår å beholde alle dagens rettssteder12.02.2020

Advokatfirmaet Thallaug har en avtale med Glommen Mjøsen Skog SA – som tilbyr sine andelseiere én time juridisk hjelp fra våre advokater.31.01.2020

I en artikkel i Advokatbladet belyser våre advokater Aslak Runde og Oddvar M. Møllerløkken hvorfor de mener det gjenstår et arbeid før domstolstrukturen kan anses forsvarlig ferdigbehandlet.23.01.2020

Rett før jul 2019 ble fusjonen mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA gjennomført. Vi er stolte over å ha vært partenes juridiske hovedrådgiver på fusjonsavtalen, gjennomføringen og implementering av fusjonen.16.01.2020

Visste du at Advokatfirmaet Thallaug i 2019 var rådgiver i mer enn 20 større transaksjoner, som hadde en samlet transaksjonsverdi på ca. 3 milliarder kroner?

Vi bistod både lokalt og regionalt næringsliv...29.11.2019

Vi ønsker velkommen til vår nye advokatfullmektig, Espen Enger Halvorsen.19.11.201910.10.2019

I kjølvannet av domstolkommisjonens forslag om å legge ned tingrettene i Sør- og Nord-Gudbrandsdal og jordskifteretten, har Thallaug-advokat Aslak Runde skrevet en kronikk i dagens utgave av GD.

Thallaug mener det er viktig for både Gudbrandsdalen og Lillehammer at alle nå tar opp kampen for å beholde domstolene.

Thallaug vil følge opp med å invitere et bredt utvalg av representanter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen til å engasjere seg. Siste ord er ikke sagt i denne saken.01.10.2019

Advokat Kristian Berg Tomren har representert fire slektsarvinger i en langvarig arvesak mot Frelsesarmeen og Norsk Luftambulanse. Slektsarvingene har i Gulating lagmannsrett blitt tilkjent aksjer for over kr 22 millioner og sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett. Les mer om arvesaken her.11.09.2019

advokathjelp til næringsvirksomheten din mens du er på hytta. Vi bistår næringsdrivende i Oslo og omegn som tilbringer tid i vårt område i fritiden. Klientene tar et stopp hos oss på Lillehammer enten på veg til eller fra hytta. Vi møter også på hytta, om det er mest praktisk.10.09.2019

Den nye loven vil blant annet få betydning for deg som allerede har skrevet testament, for deg som ønsker å skrive testament, for gjenlevendes rettigheter i uskifte og for adgangen til å gi forskudd på arv.

Hilde Goflebakke har skrevet om hvilke endringer i den fornyede arveloven du bør merke deg. Artikkelen er på trykk i HA i dag og kan også leses på Ha.no.

Du kan også lese artikkelen om ny arvelov i sin helhet her.15.08.2019

Lillehammer-regionen Vekst og Start LHMR inviterer til en dag full av inspirasjon og skaperglede. I tillegg er Gründerdagen og Gründermiddagen en viktig møteplass for næringsliv, studenter og gründere i Lillehammer-regionen! Thallaug er fast samarbeidspartner, og deltar selvsagt på arrangementet som finner sted 24. oktober i Kulturhuset Banken. Finn ut mer om Gründerdagen her...25.06.2019

Lillehammer Olympiapark AS, bistått av advokat Aslak Runde, er frifunnet for alle fremsatte krav fra ROK AS. Les mer...31.05.2019

Tore Thallaug er valgt inn som nytt medlem i Norges Idrettsforbunds lovutvalg. Lovutvalgets oppgave er bl.a. å ...29.03.2019

Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har vunnet saken vedrørende "Il Tempo Extra Gigante" i det Høyesterett torsdag 28. mars avviste Caprino Filmcenters anke.

Les mer...08.03.2019

Sammen med ØkonomiRådgivning AS inviterer vi til kveldsseminar for næringslivet 27. mars 2019 fra kl 18.00-20.00.

Les mer 15.01.2019

Kristian Berg Tomren har skrevet artikkel i GD om viktigheten av vern av virksomhetens fortrolige opplysninger om drifts- og forretningsforhold, knowhow og teknologiske opplysninger.

Les hvorfor man som bedriftseier, styremedlem eller næringslivsleder bør ha et bevisst forhold til å beskytte sine forretningshemmeligheter.14.01.2019

I forbindelse med Thallaugs 100-årsjubileum har advokat og daglig leder, Aslak Runde skrevet en artikkel med sine betraktninger om advokatrollen.

Du kan lese hele artikkelen her eller i Oppland Arbeiderblad.01.01.2019

Vi feirer 100 år og inviterer til jubileumsuke 28. januar til 1. februar 2019.

Kom og bli med på feiringen. Se fullstendig program for arrangementet og meld deg på!18.12.2018

Vi har gleden av å meddele at vi går inn i det nye året med to nye partnere.03.12.2018

Eidsivating lagmannsretten avsa 3. desember dom i saken hvor advokat Aslak Runde har representert Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmcenter AS.

Les mer...

 06.11.2018

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen kan være ansvarlig for skadene på bilen. Advokat Lars Otterholt Veen har skrevet en kort kommentar i GD, som den siste uken hatt flere oppslag om biler som fikk skader på fv. 312. Årsaken til skadene var tverrgående asfaltkanter i kjørebanen som følge av veiarbeid.
Mange av dem som ble berørt vil erfaringsmessig ta kostnadene selv, men i dette tilfelle kan det være grunnlag for å kreve tapet dekket av veieier.

Les mer om ansvar for skader på kjøretøy som følge av veiarbeid.05.11.2018

Kirsti kommer fra stilling som advokat i Norsk Tipping. Hun har spesialkompetanse innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, personvern og IKT-rett.

 16.10.2018

Vi inviterer til gratis kveldsseminar torsdag 25. oktober 2018 fra kl 19.30-21.00

Les mer og meld deg på vårt seminar som vil ha fokus på erstatning ved grunnerverv04.10.2018

Dersom du søker et firma med høyt faglig nivå, gode prosedyremuligheter og godt arbeidsmiljø, finnes dette også på Lillehammer. Vi søker advokater innenfor alle rettsområder, fortrinnsvis med noe erfaring, men det er ingen forutsetning hvis du er den rette.

Tør du ta turen?

Les mer om ledig stilling som advokat...20.08.2018

Vi har gjennom årene gjentatte ganger erfart at samboere tror de har like god rettigheter som gifte. Advokat Tore Thallaug har skrevet lørdagskronikken i Aftenposten hvor han begrunner hvorfor samboere bør vurdere å gifte seg. I stedet for å bruke penger på advokat for å få laget samboeravtale og testament, er det gratis å gifte seg.

Les mer...13.07.2018

Retten til erstatning etter områdevern kan være større enn det staten gir uttrykk for. Grunneiere og rettighetshavere innenfor de nyopprettede verneområdene bør være oppmerksomme på dette før fristen for å kreve erstatning utløper 20.8.2018.

Les mer om erstatning og områdevern i artikkel skrevet av Lars Otterholt Veen publisert i GD 13.7.2018.

Pdf-versjon.14.06.2018

Vi bistår store og små bedrifter med å bli klar for de nye personvernreglene som trer i kraft i sommer. Samtidig har vi også selv måttet gå gjennom våre egne rutiner for å sikre at vi opptrer i samsvar med den nye personvernlovgivningen. I den forbindelse har vi utarbeidet ny personvernerklæring som du fremover vil finne en link til på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt med Tore Thallaug hos oss om du har spørsmål til vår personvernerklæring eller ønsker en samtale om hvordan din bedrift skal møte de nye personvernreglene.

Les mer...09.03.2018

Fredag den 27. april 2018 kl 8.30-10.00 inviterer vi til gratis frokostseminar om det offentliges ansvar ved flomskader

Les mer om flomskader her...13.02.2018

I årets første måned har den verdensomspennende #metoo-kampanjen rullet videre, mens nyhetsbildet har vært preget av trakasseringssaker i både politikken, nærings- og kulturlivet. Samtidig har ny likestillings- og diskrimineringslov trådt i kraft, og virksomhetenes frist for implementering av skriftlige varslingsrutiner for lengst løpt ut. Seriøse og ansvarsfulle ledere bør kjenne sin besøkelsestid og ta nødvendige grep.

Advokat Kristian Tomren har skrevet en artikkel om dette som var på trykk i GD 23. februar 2018.

Les mer her.16.01.2018

Vi har gleden av å meddele at advokat Kristian Berg Tomren er tatt oppsom partner i advokatfirmaet Thallaug.

Les mer...12.01.2018

Det kan bli erstatning selv om du har undertegnet en erklæring om fraskrivelse av erstatning fra Statens vegvesen. Det er fastslått av Eidsivating lagmannsrett. Advokat Bergsvein Træthaug har skrevet artikkel i Bondebladet på trykk 11. januar 2018. Les hele artikkelen her. Eller last ned som pdf.24.11.2017

Sammen med Konica Minolta inviterer vi til gratis frokostseminar i våre lokaler tirsdag 5. desember 2017 kl 08.30-10.30.

Les mer...24.11.2017

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation og er nye personvernforordninger som må implementeres innen mai 2018 i EU og EØS-landene.

Les mer...16.11.2017

Les mer...09.11.2017

Thallaug har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Jo Are Aamodt Brænden – har fått Møterett for Høyesterett.

Les mer...10.10.2017

Programmet for Gründerdagene er klart.

Advokatfirmaet Thallaug er HUB-partner og vil i forbindelse med arrangementet holde to av foredragene.

Les mer her.06.10.2017

Advokat Ranveig Tufte er kritisk til politiets sene saksbehandling, som oftest skyldes ressursmangel. Særlig i saker hvor straffeforfølgelsen fører til frifinnelse.

Se artikkel på trykk i Oppland Arbeiderblad 4. oktober 2017.14.09.2017

Ranveig Tufte mener at systemet rundt barn og familier i krise ikke er godt nok og etterlyser bedre samarbeid mellom faginstansene for å sikre de beste løsningene og ivaretakelse av barna.

I GD 9. september er det publisert en artikkel om nettopp dette. Les mer.11.08.2017

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i forbindelse med naturskader. Den som rammes av naturskader må selv sørge for å dokumentere skadene.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft i 2017. Loven gir i hovedsak erstatning for de samme skadene som tidligere, men det er store endringer i fremgangsmåten for å søke om erstatning.

Les mer...10.05.2017

Her finner du Thallaug sitt foredrag avholdt på lunsjmøtet 10. mai med Ringsaker kommune/IKT Ressursforum Innlandet.14.02.2017

Vi ønsker velkommen til advokat Ranveig Tufte, advokatfullmektig Hilde Goflebakke og advokatfullmektig Mari Jøndal Bjertnæs.  Les mer..02.02.2017

Advokat Ranveig Tufte har skrevet en artikkel om viktigheten av samboerkontrakter.

Artikkelen som var på trykk i avisen GD 2. februar 2017 kan leses her.02.11.2016

Velkommen til gratis frokostseminar torsdag 30. november kl 08.30-10.00

Se hele programmet for fotojuss her.26.10.2016

Den 26. oktober 2016 holdt Aslak Runde foredrag på Nasjonalbibiotekets landskonferanse for foto i Oslo.

Foredraget kan lastes ned her.

____________________________

Aslak Runde har også skrevet en artikkel om opphavsrett som omhandler dom avsagt 1. februar 2016 i erstatningssaken som fotograf Sjøwalls arvinger hadde anlagt mot Norsk Folkemuseum. Retten frifant Folkemuseet, og dommen er nå rettskraftig.

Les kronikken publisert i Museumsnytt 3/2016 her.01.05.2016

Vi har gleden av å meddele at advokat Kjetil Schonhowd har tiltrådt som partner i advokatfirmaet Thallaug. Les mer..01.04.2016

Forslag til ny åndsverklov ble sendt på høring den 17. mars 2016. Lovforslaget inneholder flere nye og interessante bestemmelser. Det legges opp til en utvidet beskyttelse av skapende og utøvende kunstneres interesser, samtidig som filmstrømming fra piratsider kan lede til straff og erstatningsansvar. Les mer..05.02.2016

Et tilbygg på en boligen kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6-bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling. Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer. For den som blir berørt av den nye vegen kan det være viktig å kjenne til hvordan planlegging og bygging foregår. Les mer..21.01.2016

For å være mer tilgjengelig for våre klienter har vi åpnet filialer på Gjøvik og i Brumunddal.  Les mer..20.01.2016

Advokatfirmaet Thallaug ANS har siden februar 2015 vært hovedsamarbeidspartner for Jussforeningen ved Høgskolen i Lillehammer.  Les mer..
For informasjon om koronaberedskapen i Thallaug - klikk her.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.

 

Følg oss på sosiale medier: