Advocatia logo
Aktuelt
03.12.2018

Eidsivating lagmannsretten avsa 3. desember dom i saken hvor advokat Aslak Runde har representert Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmcenter AS.

Les mer...

 04.10.2018

Vi ser etter deg med 3-5 års erfaring, men tar også imot søknader fra nyutdannede.

 

Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe med praktiske, prinsipielle og aktuelle problemstillinger for både store og små eiendomsaktører. Vi ønsker deg som har en lidenskap for faget, gode samarbeids – og kommunikasjonsevner og setter pris på å arbeide i et miljø med fokus på trivsel og faglig stolthet.

 

Les mer om ledig stilling hos Thallaug05.11.2018

Kirsti kommer fra stilling som advokat i Norsk Tipping. Hun har spesialkompetanse innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, personvern og IKT-rett.

 06.11.2018

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen kan være ansvarlig for skadene på bilen. Advokat Lars Otterholt Veen har skrevet en kort kommentar i GD, som den siste uken hatt flere oppslag om biler som fikk skader på fv. 312. Årsaken til skadene var tverrgående asfaltkanter i kjørebanen som følge av veiarbeid.
Mange av dem som ble berørt vil erfaringsmessig ta kostnadene selv, men i dette tilfelle kan det være grunnlag for å kreve tapet dekket av veieier.

Les mer om ansvar for skader på kjøretøy som følge av veiarbeid.13.09.2018

advokathjelp til næringsvirksomheten din mens du er på hytta. Vi bistår næringsdrivende i Oslo og omegn som tilbringer tid i vårt område i fritiden. Klientene tar et stopp hos oss på Lillehammer enten på veg til eller fra hytta. Vi møter også på hytta, om det er mest praktisk.16.10.2018

Vi inviterer til gratis kveldsseminar torsdag 25. oktober 2018 fra kl 19.30-21.00

Les mer og meld deg på vårt seminar som vil ha fokus på erstatning ved grunnerverv04.10.2018

Dersom du søker et firma med høyt faglig nivå, gode prosedyremuligheter og godt arbeidsmiljø, finnes dette også på Lillehammer. Vi søker advokater innenfor alle rettsområder, fortrinnsvis med noe erfaring, men det er ingen forutsetning hvis du er den rette.

Tør du ta turen?

Les mer om ledig stilling som advokat...20.08.2018

Vi har gjennom årene gjentatte ganger erfart at samboere tror de har like god rettigheter som gifte. Advokat Tore Thallaug har skrevet lørdagskronikken i Aftenposten hvor han begrunner hvorfor samboere bør vurdere å gifte seg. I stedet for å bruke penger på advokat for å få laget samboeravtale og testament, er det gratis å gifte seg.

Les mer...13.07.2018

Retten til erstatning etter områdevern kan være større enn det staten gir uttrykk for. Grunneiere og rettighetshavere innenfor de nyopprettede verneområdene bør være oppmerksomme på dette før fristen for å kreve erstatning utløper 20.8.2018.

Les mer om erstatning og områdevern i artikkel skrevet av Lars Otterholt Veen publisert i GD 13.7.2018.

Pdf-versjon.14.06.2018

Vi bistår store og små bedrifter med å bli klar for de nye personvernreglene som trer i kraft i sommer. Samtidig har vi også selv måttet gå gjennom våre egne rutiner for å sikre at vi opptrer i samsvar med den nye personvernlovgivningen. I den forbindelse har vi utarbeidet ny personvernerklæring som du fremover vil finne en link til på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt med Tore Thallaug hos oss om du har spørsmål til vår personvernerklæring eller ønsker en samtale om hvordan din bedrift skal møte de nye personvernreglene.

Les mer...09.03.2018

Fredag den 27. april 2018 kl 8.30-10.00 inviterer vi til gratis frokostseminar om det offentliges ansvar ved flomskader

Les mer om flomskader her...13.02.2018

I årets første måned har den verdensomspennende #metoo-kampanjen rullet videre, mens nyhetsbildet har vært preget av trakasseringssaker i både politikken, nærings- og kulturlivet. Samtidig har ny likestillings- og diskrimineringslov trådt i kraft, og virksomhetenes frist for implementering av skriftlige varslingsrutiner for lengst løpt ut. Seriøse og ansvarsfulle ledere bør kjenne sin besøkelsestid og ta nødvendige grep.

Advokat Kristian Tomren har skrevet en artikkel om dette som var på trykk i GD 23. februar 2018.

Les mer her.12.01.2018

Det kan bli erstatning selv om du har undertegnet en erklæring om fraskrivelse av erstatning fra Statens vegvesen. Det er fastslått av Eidsivating lagmannsrett. Advokat Bergsvein Træthaug har skrevet artikkel i Bondebladet på trykk 11. januar 2018. Les hele artikkelen her. Eller last ned som pdf.16.01.2018

Vi har gleden av å meddele at advokat Kristian Berg Tomren er tatt oppsom partner i advokatfirmaet Thallaug.

Les mer...24.11.2017

Sammen med Konica Minolta inviterer vi til gratis frokostseminar i våre lokaler tirsdag 5. desember 2017 kl 08.30-10.30.

Les mer...24.11.2017

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation og er nye personvernforordninger som må implementeres innen mai 2018 i EU og EØS-landene.

Les mer...16.11.2017

Les mer...9.11.2017

Thallaug har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Jo Are Aamodt Brænden – har fått Møterett for Høyesterett.

Les mer...Velkommen til gratis frokostseminar torsdag 30. november kl 08.30-10.00

Se hele programmet for fotojuss her.10.-12. oktober 2017

Programmet for Gründerdagene er klart.

Advokatfirmaet Thallaug er HUB-partner og vil i forbindelse med arrangementet holde to av foredragene.

Les mer her.14.09.2017

Ranveig Tufte mener at systemet rundt barn og familier i krise ikke er godt nok og etterlyser bedre samarbeid mellom faginstansene for å sikre de beste løsningene og ivaretakelse av barna.

I GD 9. september er det publisert en artikkel om nettopp dette. Les mer.11.08.2017

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i forbindelse med naturskader. Den som rammes av naturskader må selv sørge for å dokumentere skadene.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft i 2017. Loven gir i hovedsak erstatning for de samme skadene som tidligere, men det er store endringer i fremgangsmåten for å søke om erstatning.

Les mer...onsdag 10. mai 2017

Her finner du Thallaug sitt foredrag avholdt på lunsjmøtet 10. mai med Ringsaker kommune/IKT Ressursforum Innlandet.14.2.2017

Vi ønsker velkommen til advokat Ranveig Tufte, advokatfullmektig Hilde Goflebakke og advokatfullmektig Mari Jøndal Bjertnæs.  Les mer..02.02.2017

Advokat Ranveig Tufte har skrevet en artikkel om viktigheten av samboerkontrakter.

Artikkelen som var på trykk i avisen GD 2. februar 2017 kan leses her.26.10.2016

Den 26. oktober 2016 holdt Aslak Runde foredrag på Nasjonalbibiotekets landskonferanse for foto i Oslo.

Foredraget kan lastes ned her.

____________________________

Aslak Runde har også skrevet en artikkel om opphavsrett som omhandler dom avsagt 1. februar 2016 i erstatningssaken som fotograf Sjøwalls arvinger hadde anlagt mot Norsk Folkemuseum. Retten frifant Folkemuseet, og dommen er nå rettskraftig.

Les kronikken publisert i Museumsnytt 3/2016 her.1.5.2016

Vi har gleden av å meddele at advokat Kjetil Schonhowd har tiltrådt som partner i advokatfirmaet Thallaug. Les mer..1. april 2016

Forslag til ny åndsverklov ble sendt på høring den 17. mars 2016. Lovforslaget inneholder flere nye og interessante bestemmelser. Det legges opp til en utvidet beskyttelse av skapende og utøvende kunstneres interesser, samtidig som filmstrømming fra piratsider kan lede til straff og erstatningsansvar. Les mer..5. februar 2016

Et tilbygg på en boligen kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6-bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling. Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer. For den som blir berørt av den nye vegen kan det være viktig å kjenne til hvordan planlegging og bygging foregår. Les mer..21. januar 2016

For å være mer tilgjengelig for våre klienter har vi åpnet filialer på Gjøvik og i Brumunddal.  Les mer..20. januar 2016

Advokatfirmaet Thallaug ANS har siden februar 2015 vært hovedsamarbeidspartner for Jussforeningen ved Høgskolen i Lillehammer.  Les mer..06.10.2017

Advokat Ranveig Tufte er kritisk til politiets sene saksbehandling, som oftest skyldes ressursmangel. Særlig i saker hvor straffeforfølgelsen fører til frifinnelse.

Se artikkel på trykk i Oppland Arbeiderblad 4. oktober 2017.
Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no

Personvernerklæring og cookies.