Advocatia logo
Aktuelt
16.01.2018

Vi har gleden av å meddele at advokat Kristian Berg Tomren er tatt oppsom partner i advokatfirmaet Thallaug.

Les mer...24.11.2017

Sammen med Konica Minolta inviterer vi til gratis frokostseminar i våre lokaler tirsdag 5. desember 2017 kl 08.30-10.30.

Les mer...24.11.2017

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation og er nye personvernforordninger som må implementeres innen mai 2018 i EU og EØS-landene.

Les mer...16.11.2017

Les mer...9.11.2017

Thallaug har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Jo Are Aamodt Brænden – har fått Møterett for Høyesterett.

Les mer...Velkommen til gratis frokostseminar torsdag 30. november kl 08.30-10.00

Se hele programmet her.10.-12. oktober 2017

Programmet for Gründerdagene er klart.

Advokatfirmaet Thallaug er HUB-partner og vil i forbindelse med arrangementet holde to av foredragene.

Les mer her.14.09.2017

Ranveig Tufte mener at systemet rundt barn og familier i krise ikke er godt nok og etterlyser bedre samarbeid mellom faginstansene for å sikre de beste løsningene og ivaretakelse av barna.

I GD 9. september er det publisert en artikkel om nettopp dette. Les mer.11.08.2017

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i forbindelse med naturskader. Den som rammes av naturskader må selv sørge for å dokumentere skadene.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft i 2017. Loven gir i hovedsak erstatning for de samme skadene som tidligere, men det er store endringer i fremgangsmåten for å søke om erstatning.

Les mer...onsdag 10. mai 2017

Her finner du Thallaug sitt foredrag avholdt på lunsjmøtet 10. mai med Ringsaker kommune/IKT Ressursforum Innlandet.14.2.2017

Vi ønsker velkommen til advokat Ranveig Tufte, advokatfullmektig Hilde Goflebakke og advokatfullmektig Mari Jøndal Bjertnæs.  Les mer..02.02.2017

Advokat Ranveig Tufte har skrevet en artikkel om viktigheten av samboerkontrakter.

Artikkelen som var på trykk i avisen GD 2. februar 2017 kan leses her.26.10.2016

Den 26. oktober 2016 holdt Aslak Runde foredrag på Nasjonalbibiotekets landskonferanse for foto i Oslo.

Foredraget kan lastes ned her.

____________________________

Aslak Runde har også skrevet en artikkel om opphavsrett som omhandler dom avsagt 1. februar 2016 i erstatningssaken som fotograf Sjøwalls arvinger hadde anlagt mot Norsk Folkemuseum. Retten frifant Folkemuseet, og dommen er nå rettskraftig.

Les kronikken publisert i Museumsnytt 3/2016 her.1.5.2016

Vi har gleden av å meddele at advokat Kjetil Schonhowd har tiltrådt som partner i advokatfirmaet Thallaug. Les mer..1. april 2016

Forslag til ny åndsverklov ble sendt på høring den 17. mars 2016. Lovforslaget inneholder flere nye og interessante bestemmelser. Det legges opp til en utvidet beskyttelse av skapende og utøvende kunstneres interesser, samtidig som filmstrømming fra piratsider kan lede til straff og erstatningsansvar. Les mer..5. februar 2016

Et tilbygg på en boligen kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6-bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling. Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer. For den som blir berørt av den nye vegen kan det være viktig å kjenne til hvordan planlegging og bygging foregår. Les mer..21. januar 2016

For å være mer tilgjengelig for våre klienter har vi åpnet filialer på Gjøvik og i Brumunddal.  Les mer..20. januar 2016

Advokatfirmaet Thallaug ANS har siden februar 2015 vært hovedsamarbeidspartner for Jussforeningen ved Høgskolen i Lillehammer.  Les mer..06.10.2017

Advokat Ranveig Tufte er kritisk til politiets sene saksbehandling, som oftest skyldes ressursmangel. Særlig i saker hvor straffeforfølgelsen fører til frifinnelse.

Se artikkel på trykk i Oppland Arbeiderblad 4. oktober 2017.
Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no